“กาฬสินธุ์” จมบาดาลอีกเดือน หลังเขื่อนระบายน้ำเพิ่ม

ชาวกาฬสินธุ์ยังต้องเผชิญน้ำท่วมต่อไปอีก 1 เดือน หลังเขื่อนลำปาวเพิ่มอัตราระบายน้ำเพื่อรองรับหน้าฝน
 
ชาวบ้านในอำเภอฆ้องชัย ร่องคำ กมลาไสย ยางตลาด และ อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ ยังคงเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง เป็นนเวลานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว  เนื่องจากทางเขื่อนลำปาวต้องเพิ่มปริมาณการระบายลงสู่ลำน้ำลำปาว จากเดิมวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร์ เพิ่มเป็นวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเตรียมรับน้ำใหม่ในช่วงหน้าฝน ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวน 800 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมทั้ง 5 อำเภอ ยาวนานต่อไปอีกประมาณ 1 เดือน อย่างไรก็ตามทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมมาตรการรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยการเสริมพนังด้วยกระสอบทรายให้สูงและหนาขึ้น จัดเวรยามเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมงและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง


 
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จ.กาฬสินธุ์ได้ประกาศให้ 14 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายแล้ว 195,301 ไร่ , บ่อปลา 1,068 บ่อ และส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนจำนวน 37,136 ครัวเรือน