จับตา! ร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ

 

การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะประเทศไทยเกิดทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งทุกปี ล่าสุดร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำอยู่ในชั้นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื้อหาสาระของร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างไร และคืบหน้าอย่างไร ทีมข่าวสปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยาการน้ำ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน (ชมคลิป)