ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม! ในแม่น้ำมูล เร่งระบายลงแม่น้ำโขง

กรมชลประทาน ระดมเครื่องผลักดันน้ำ ติดตั้งเพิ่มที่อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้ไวขึ้น

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ทางกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมบริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร เหนือแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อีก 16 เครื่อง จากเดิมที่ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว 22 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 38 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำชี-แม่น้ำมูล เนื่องจากในระยะนี้มีฝนตกน้อยลง

 

สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ นั้น กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณท้ายประตูระบายน้ำหนองบึง จำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณสะพานบ้านด่านม่วงคำ ที่อยู่เหนือประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง อีก 4 เครื่อง จากเดิมที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 4 เครื่อง รวมตลอดทั้งลำน้ำก่ำมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไปทั้งสิ้น 10 เครื่อง นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อีก 4 เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต ช่วยระบายน้ำจากหนองหาร จ.สกลนคร และลำน้ำก่ำไปลงแม่น้ำโขงที่จ.นครพนม ได้เร็วขึ้น คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม สถานการณ์น้ำที่หนองหารและลำน้ำก่ำจ.นครพนม จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 10 วัน