“แสตมป์” ล้ำค่า… ทุกดวงตราจารึกไว้ สถิตใจคนไทยนิรันดร์

 

“วันแม่แห่งชาติ” ปีนี้ ทางไปรษณีย์กลาง บางรัก จัดกิจกรรม “แม่ของแผ่นดิน” – 50 ปี แห่งอาเซียน ที่มีการนำแสตมป์พระราชกรณียกิจสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา มาแสดงภายในงาน ซึ่งมี 26 ชุด 64 แบบ และยังเปิดให้ประชาชนทำแสตมป์ส่วนตัวด้วย