นายกฯ ยินดีต่างชาติชื่นชมไทย เปิดโอกาสการศึกษา “ยายวัย 91 รับปริญญา”

 

นายกฯ ยินดีต่างชาติชื่นชมไทย เปิดโอกาสทางการศึกษา หลังคุณยายวัย 91 ปี รับปริญญา

วันที่ 13 ส.ค. 60 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยินดีที่สำนักข่าวต่างประเทศ เช่น สำนักข่าวบีบีซีของอังกฤษและสำนักข่าวเอบีซี สหรัฐอเมริกา รายงานข่าว คุณยายกิมหลั่น จินากุล อายุ 91 ปี จาก จ.พะเยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลังจากใช้เวลาศึกษากว่า 10 ปี โดยมีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าไปแสดงความเห็นชื่นชมประเทศไทย ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกวัย

 

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมคุณยายกิมหลั่น ที่มุมานะศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ แม้มีอายุมากแล้ว แสดงให้เห็นว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน และยังเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยให้ใฝ่ใจในการศึกษา รักการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้ถึงที่สุด โดยยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และปฏิรูประบบการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น