หวั่นน้ำท่วมซ้ำชาวนาเร่งทำประกันภัยข้าวกว่า 20 ล้านไร่

ชาวนาทั่วประเทศเร่งทำประกันภัยนาข้าว หลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัด ซึ่งเพียงแค่ 1 เดือนเศษ มียอดทำประกันรวมกว่า 20 ล้านไร่

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยว่า ยอดการเปิดให้เกษตรกรเข้ามาทำประกันภัยข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 60/61 เฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 1ก.ค. ถึง 21 ส.ค. นี้ มีชาวนาทั่วประเทศเข้ามาทำประกันแล้ว 1,300,000 ราย พื้นที่ทำประกันภัยทั้งสิ้น 20 ล้าน 2 หมื่นไร่ จากปีที่ผ่านมามียอดชาวนาทำประกันภัยนาข้าวประมาณ 28 ล้านไร่ แต่ในปีนี้คาดว่าน่าจะเกิน 28-30 ล้านไร่ขึ้นไป

ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่งผลให้เกษตรกรเข้ามาทำประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยง ประกอบกับตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา คปภ. เดินสายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยนาข้าวอย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนาข้าวเสียหายทั้งสิ้น 2 ล้าน 8 หมื่นไร่ จากพื้นที่ที่ทำประกันภัย 13 ล้าน 5 แสนไร่ คปภ.ได้เร่งรัดให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังออกมาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ