ซ่อมเสร็จแล้ว!พร้อมเปิดใช้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จ.สกลนคร 25ส.ค.

 

 

ชลประทานสกลนคร ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ที่เสียหายจากอุทกภัยเมื่อเดือนกรกฏาคมเสร็จแล้ว และจะเปิดใช้งานตามปกติ วันที่ 25 สิงหาคมนี้

 

 

นายนิพนธ์ แก้วมังกร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร ระบุ การซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมทำบนคันดินที่เสียหายจากน้ำกัดเซาะ ให้คืนสู่สภาพเดิมเสร็จแล้ว

จากการตรวจสอบและทดสอบตามหลักวิศวกรรม พบว่า มีความแข็งแรง-มั่นคงและปลอดภัยมากกว่าเดิม สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ตามปกติ

 

 

พร้อมกันนี้ โครงการชลประทานสกลนคร จะปลูกหญ้าแฝกตามแนวทำนบคันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และแนวหญ้าจะช่วยกักเก็บตะกอนดิน ช่วยลดความรุนแรงของน้ำที่ไหลบ่า-ป้องกันน้ำกัดเซาะคันดินในอนาคตได้ และทำพิธีเปิดใช้งานอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อย่างเป็นทางการ วันที่ 25 สิงหาคมนี้