สุ่มตรวจ “เฉาก๊วย” พบสารกันบูด 16 ยี่ห้อ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและนิตยสารฉลาดซื้อ แถลงผลทดสอบเฉาก๊วย 30 ตัวอย่าง ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบสารกันบูดในเฉาก๊วย 16 ยี่ห้อ

วันนี้ (13 ก.ย.) เวลา 10.30 น. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและนิตยสารฉลาดซื้อ พบสารกันบูดในเฉาก๊วย 16 ตัวอย่าง จาก 30 ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครที่นำมาทดสอบ โดย 6 ตัวอย่างพบสารกันบูดน้อยกว่า 1.5 – 1.75 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ส่วนเฉาก๊วยที่ตรวจพบสารกันบูดเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดมี 1 ยี่ห้อคือ เฉาก๊วยอาโก ศูนย์การค้าบางประกอก

สำหรับข้อกำหนดเรื่องการใช้สารกันบูด กรดเบนโซบิก และ กรดซอร์บิก ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) กำหนดไว้ อาหารกลุ่ม แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด สามารถใช้ กรดเบนโซอิก ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อปริมาณอาหาร 1 กิโลกรัม ส่วน กรดซอร์บิก สามารถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อปริมาณอาหาร 1 กิโลกรัม เช่นกัน

ทั้งนี้หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารในกลุ่มหน้าที่เดียวกันรวมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปริมาณรวมที่ใช้ต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตของสารตัวใดตัวหนึ่ง (อิงตัวที่ปริมาณน้อยที่สุด) ซึ่งในกรณีของ เฉาก๊วย อนุญาตให้ใช้สารกันเสีย กรดเบนโซบิก และ กรดซอร์บิก รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม