เปิดโครงสร้างคดีเงินทอนวัด

การจับกุมพระและฆาราวาส วัดสระเกศวันนี้ หลายฝ่ายอาจยังไม่เข้าใจว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทีมข่าวสปริงนิวส์ รวบรวมรายละเอียดมาให้ได้รู้กัน

ความเชื่อมโยงคดีเงินทอนวัด

การจับกุมพระและฆาราวาส วัดสระเกศวันนี้ หลายฝ่ายอาจยังไม่เข้าใจว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทีมข่าวสปริงนิวส์ รวบรวมรายละเอียดมาให้ได้รู้กัน