กระทรวงพลังงาน จ่อแยกกำลังผลิตสำรองไฟฟ้ารายภาค กันไฟดับวงกว้าง

กระทรวงพลังงาน เตรียมแยกกำลังผลิตสำรองไฟฟ้ารายภาค ป้องกันเหตุไฟฟ้าดับ หากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหา หลังโรงไฟฟ้าหงสาในลาวเกิดปัญหา จนเกิดไฟฟ้าดับวงกว้างเมื่อวันศุกร์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟฟ้าดับวงกว้าง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา จากการที่โรงไฟฟ้าหงสาในลาว ประสบปัญหาไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้

เบื้องต้นได้รับรายงานสาเหตุว่าเกิดจากฟ้าผ่า ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งถือเป็นบทเรียนที่จะต้องนำไปปรับปรุง โดยจะต้องทบทวนปริมาณการสำรองไฟฟ้าให้เพียงพอกับปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันในกรณีที่สายส่งจากต่างประเทศเกิดปัญหา ซึ่งอาจพิจารณาปริมาณสำรองเป็นรายภาค จากเดิมที่กำหนดปริมาณสำรองในระบบรวมไว้ที่ 15%

นอกจากนี้ จะต้องทบทวนแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับเหตุกาณ์ฉุกเฉิน โดยจะคำนึงถึงความเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงระบบส่งกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ จีเอ็มเอส ซึ่งทั้งหมดจะนำไปบรรจุในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP 2018 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ