ดีเดย์ 8 ธ.ค.! กรมบัญชีกลางเริ่มโอนเงิน 500 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

02 ธ.ค. 2561 เวลา 7:21 น.

กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงิน 500 บาท เข้ากระเป๋า e-Money ตามมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน

ดีเดย์ 8 ธ.ค.! กรมบัญชีกลางเริ่มโอนเงิน 500 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากที่ ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ โดยให้ความช่วยเหลือ 10 เดือน ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลและระบบในการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) พร้อมแล้ว รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการจ่าย

กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงิน 500 บาท เข้ากระเป๋า e-Money ตามมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน

โดยกรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ภายในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 และจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงิน 500 บาท เข้ากระเป๋า e-Money ตามมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 4 มาตรการ ประกอบไปด้วย มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 500 บาทต่อคน  มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา  มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ  และมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด