เศรษฐกิจ

“กรุงเทพโพลล์” ชี้เด็กไทยติดสมาร์ทโฟนร้อยละ 96.7 ส่วนใหญ่ดูหนังฟังเพลง

“กรุงเทพโพลล์” เผย เด็กไทยใช้สมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 96.7 โดยส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง ร้อยละ 84.7 ใช้เพื่อดูหนังฟังเพลง รองลงมา ใช้เล่นเกม

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็ก ในเรื่อง “เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,052 คน พบว่า เด็กไทยในปัจจุบันเล่นสมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 96.7 โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 74.8 บอกว่าเป็นเครื่องของตัวเอง และร้อยละ 21.9 บอกว่า เป็นเครื่องของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ขณะที่มีเด็กเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ไม่ได้เล่นสมาร์ทโฟน เพราะพ่อแม่ไม่ให้เล่น ไม่มีอุปกรณ์ และไม่ชอบเล่น เป็นต้น

ทั้งนี้เด็ก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 ระบุว่าใช้สมาร์ทโฟน เพื่อดูหนัง ฟังเพลง รองลงมาร้อยละ 78.5 ระบุว่าใช้เพื่อเล่นเกม และร้อยละ 45.2 ใช้เพื่อหาข้อมูลความรู้ประกอบการเรียน

สำหรับการใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟน ของเด็กๆ นั้น ร้อยละ 37.0 ระบุว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาร้อยละ 23.6 ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 11.6 ประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน

ส่วนบุคคลที่เด็กๆ มักจะขอคำปรึกษา เวลามีปัญหาเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง รองลงมาร้อยละ 19.1 ค้นหาเองในกูเกิล และ ร้อยละ 14.1 ระบุว่าปรึกษาเพื่อน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เมื่อถามว่า “เด็กๆ ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวในเรื่องใดบ้าง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.1 ระบุว่า ติดต่อสื่อสาร แจ้งเหตุ บอกเหตุได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาร้อยละ 53.5 ระบุว่าได้เห็นหน้าตากันโดยการคุยผ่านวีดีโอคอล และร้อยละ 37.9 ระบุว่าพูดคุยพร้อมกันได้ทีละหลายๆคน