สบน. ย้ำ ยังไม่กู้จีนทำรถไฟความเร็วสูง

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแนวทางการกู้เงินสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ไปเมื่อเร็วๆนี้ จนหลายฝ่ายกังวลว่าอาจทำให้ไทยติดกับดักหนี้จีน ล่าสุด โฆษกสำนักบริหารหนี้สาธารณะยืนยันว่าการกู้เงินดังกล่าวเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้น ยังไม่มีการผูกพันสัญญาเงินกู้อย่างเป็นทางการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ในฐานะรองโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวชี้แจงถึงกรณีมีข่าวว่า ประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาต้นทุนการกู้เงินจากจีนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางการกู้เงิน สำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ว่า การกู้เงินจากรัฐบาลจีนจึงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของแหล่งเงินทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องสัญญาและเงื่อนไขเงินกู้ ยังไม่มีการผูกพันสัญญาเงินกู้กับแหล่งเงินทุนต่างประเทศ และยืนยันว่ากระทรวงการคลังจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินุทนที่มีเงื่อนไขและต้นทุนเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการดังกล่าว

นางจินดารันต์ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล หรือจีทูจี โดยรัฐบาลจีนเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรถไฟความเร็วสูงเท่านั้น ส่วนการลงทุน รัฐบาลไทยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด อาศัยงบประมาณของรัฐ และเงินกู้ ภายใต้วงเงินลงทุน 1.794 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณ 13,200 หมื่นล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศอีก 1.66 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 80% ส่วนอีก 20% จะเป็นเงินกู้จากต่างประเทศ เช่น ระบบงานฟ้าและเครื่องกล งานจัดหาขบวนรถ งานวางราง และการฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะมีวงเงินประมาณ 38,000 ล้านบาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน