ข่าว เศรษฐกิจ

ไฟเขียว! ทำฉลากทั่วไป “กัญชา” แสดงรายละเอียดชัดเจน

คณะอนุกรรมการ เห็นชอบทำฉลากทั่วไปของผลิตภัณฑ์กัญชา กำหนดข้อห้าม ข้อควรระวัง พร้อมข้อบ่งชี้ในการใช้ เตรียมเสนอคณะกรรมการยาเสพติด พิจารณาต่อ 8 มี.ค.

นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ว่า คณะอนุกรรมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบเรื่องฉลากทั่วไปของผลิตภัณฑ์จากกัญชา ที่ใช้สำหรับประชาชน สำหรับผู้ผลิต

โดยในฉลากจะมีการ ระบุ คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อห้าม เพื่อเป็นมาตรฐาน เช่น ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการจะใช้ยา ต้องได้รับการขึ้นทะเทียนผู้ป่วย และแพทย์ผู้รักษาต้องผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์ก่อน

นพ.ชาตรี กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มโรคที่จะใช้กัญชาได้ก็มีความชัดเจน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.ลมชักในเด็ก 2.ปลอกปลายประสาทเสื่อมแข็ง 3.ผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด และ4.ปวดเรื้อรัง และกลุ่มโรคพิเศษ อาทิ พาร์กินสัน และสมองเสื่อม เป็นต้น ส่วนนี้มอบหมายให้กรมการแพทย์ไปกำหนดโรคให้ชัดเจนอีกครั้ง

หลังจากนี้จะเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 8 มี.ค. 2562 ส่วนการเริ่มใช้ฉลากผลิตภัณฑ์กัญชา คงต้องรอการออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยอาจมีการออกมาเป็นไกด์ไลน์ให้เข้าใจชัดเจนในเรื่องของการทำฉลาก ส่วนในอนาคตผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีส่วนผสมชัดเจนว่า มีซีบีดี ทีเอชซีเท่าไร ก็จะออกฉลากผลิตภัณฑ์เฉพาะอีก เพราะผลของทีเอชซี และซีบีดีต่างกัน ผลข้างเคียงก็อาจต่างกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน