ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ถามความชัดเจนเยียวยาโครงข่ายทีวีดิจิทัล [คลิป]

17 พ.ค. 2562 เวลา 13:04 น.

ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล เสนอปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ เพิ่มความคมชัดทีวีดิจิทัล ช่อง SD เป็น Super HD หวังสร้างรายได้เพิ่มทั้งระบบ พร้อมทั้งขอความชัดเจนเรื่องเงินเยียวยา กรณีช่องดิจิตอลคืนใบอนุญาต

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท ในฐานะประธานชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เปิดเผยว่า ชมรมเตรียมทำหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อขอความชัดเจน 2 ประเด็น เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ที่จะมีผู้ใช้บริการน้อยลง

ทั้งในกรณีที่ผู้ประกอบการโครงข่ายยังให้บริการครบทุกราย และในกรณีที่มีผู้ใช้บริการโครงข่ายลดลง เพื่อเปิดทางให้ กสทช. นำคลื่นความถี่ 700 เมกกะเฮิรตซ์ ย้ายไปพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งหากผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ไม่ได้รับการช่วยเหลือในส่วนนี้ก็จะประสบปัญหาขาดทุนจำนวนมากต่อเนื่อง

โดยภายหลังผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้คืนใบอนุญาต 7 ช่อง ส่งผลให้ผู้ให้บริการทุกโครงข่ายฯ สูญเสียรายได้ราว 300 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ เนื่องจากมีช่องสัญญาณเหลืออยู่ ชมรมฯ จึงเสนอให้ กสทช. เพิ่มคุณภาพช่องสัญญาณช่อง SD ที่ประกอบกิจการอยู่ เป็น Super SD เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณดีขึ้น ซึ่งอาจต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่จะทำให้ผู้ชมได้ประโยชน์ จากภาพที่คมชัดขึ้น ขณะที่ช่อง SD มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าโฆษณา ก็จะส่งผลให้ กสทช. มีรายได้จากค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับหน่วยงานผู้ให้บริการโครงข่ายฯ 4 หน่วยงาน ที่ประกอบด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ บริษัท อสมท รวมเงินลงทุนด้านโครงข่ายรวมกว่า 5,000 ล้านบาท