ต่างประเทศ

ความท้าทายของโลก!! 45 ชาติเอเชีย-แปซิฟิก ผนึกรับมือ “ภัยพิบัติ-เทคโนโลยี-ความเปลี่ยนแปลงการเมือง”

สหพันธ์สันติภาพสากล (UPF) เอ็นจีโอระหว่างประเทศ ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ เปิดเวทีครั้งแรกด้วยการจัดประชุมสุดยอดเอเชียแปซิฟิค 2018 แนวคิด “การจัดการวิกฤตการณ์ท้าทายในยุคสมัยของเรา : การพึ่งพาอาศัยกัน รุ่งเรืองร่วมกันและคุณค่าสากล” งานนี้มีผู้แทนระดับสูงจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและจากภูมิภาคอื่น ทั้งประมุขของรัฐและรัฐบาลปัจจุบัน ประธานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา ผู้นำศาสนาต่างๆ ผู้ปกครองตามประเพณีดั้งเดิม ผู้นำสตรี และเยาวชน ร่วมถึง นักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม

ในฐานะเจ้าภาพ นายเคพี ซาร์มา โอลี่ นายกรัฐมนตรีเนปาล กล่าวปาฐกถานำการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมคำขวัญว่า ‘การรับมือกับความท้าทายที่สำคัญของเวลาของเรา: การพึ่งพาซึ่งกันและกันความเจริญรุ่งเรืองและคุณค่าสากล’ ผู้นำรัฐและรัฐบาลจากหกประเทศพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติจากประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมในการประชุม

 

นายกรัฐมนตรีเนปาล สรุปใจความสำคัญว่า ประชุมสุดยอดครั้งนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในปัจจุบันเกี่ยวกับโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตนขอเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการริเริ่มสร้างสรรค์ความยุติธรรม เพื่อให้เกิดสันติภาพความเท่าเทียมการพัฒนา และความมั่งคั่ง   โดยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เนปาลก้าวเข้าสู่ช่วงความมั่นคงทางการเมืองใหม่หลังจากประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งทุกระดับทั้งชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติจัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เป็นส่วนผสมความสำเร็จทำให้นานาชาติเห็นเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

 

สำหรับเวทีเอเชียแปซิก ซัมมิท 2018 มีผู้นำระดับสูง ตัวแทนระดับนานาชาติ ประกอบด้วย

ประมุขแห่งรัฐ รองประมุขแห่งรัฐ และรัฐบาลสมัยปัจจุบัน   7 คน

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ สมัยปัจจุบัน 5 คน

อดีตประมุขแห่งรัฐและรัฐบาล 10 คน

รองนายกรัฐมนตรีสมัยปัจจุบัน 1 คน และ รัฐมนตรี 7 คน

ประธานรัฐสภาสมัยปัจจุบัน และสภาผู้แทนราษฎร 5 คน

ผู้แทนในระดับนานาชาติ จำนวน 1,500 คน จาก 45 ประเทศเข้าร่วม

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยจะหารือในประเด็นความท้าทายต่างๆ ประกอบด้วย ความยากจน ผู้ก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ความไม่มั่นคงทางอาหาร ความเสื่อมลงของศีลธรรม การบังคับให้คนออกไปจากที่อยู่อาศัย หายนะทางธรรมชาติ การแข่งขันทางอาวุธ เผชิญหน้าชุมชนโลกอย่างต่อเนื่อง