อินโฟกราฟิก

เผยข้อมูล ‘ทัวร์จีน’ แต่ละปีสร้างเม็ดเงินเข้าไทยมหาศาล

แม้จะเกิดโศกนาฏกรรมในประเทศไทยที่เกิดขึ้นกับชาวจีน กรณีเรือฟินิกซ์ล่มที่ภูเก็ตเมื่อช่วงเดือน ก.ค. 2561 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 47 ราย ซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีน หรือกรณีพนักงานสนามบินทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีน จนกระทบภาคการท่องเที่ยว ชาวจีนเดินทางมาไทยลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

แต่ว่าข้อมูลล่าสุด (9 ต.ค. 2561) จากนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงวันชาติจีน หรือ Golden Week ระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา เดินทางมาไทยจำนวน 180,807 คน ขยายตัว 2.77% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ก่อน และคาดว่าจะมีการใช้จ่ายระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 10,205 ล้านบาท ขยายตัว 4.82% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ซึ่งอาจเป็นเพราะพฤติกรรมชาวจีนที่เดินทางลดลงในภูมิภาค รวมถึงความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯแม้ว่าจะต่ำกว่าช่วงครึ่งปีแรก แต่ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังพบว่านักท่องเที่ยวจีนหันมาเดินทางด้วยตัวเองมากขึ้นกว่าการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวในอัตราส่วน 70:30

หากดูข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าในปี 2561 (ม.ค.-ส.ค. 2561) มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยกว่า 7,728,385 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน 8.55% ที่มีจำนวน 6,632,964 ราย ถือเป็นชาติที่มาเที่ยวไทยมากที่สุด สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 423,520 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยจำนวน 9,805,753 ราย สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 524,451 ล้านบาท

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ ค่าช้อปปิ้ง 76,013 ล้านบาท, อันดับ 2 ค่าที่พัก 62,486 ล้านบาท, อันดับ 3 ค่าอาหารและเครื่องดิ่ม 47,518 ล้านบาท ส่วนอันดับ 4 และอันดับ 5 เป็นการใช้จ่ายในด้านค่าเดินทางและเพื่อความบันเทิงตามลำดับ

โดยนิยมซื้อของจำพวก เครื่องสำอาง รองลงมาเป็นอาหารและผลไม้แปรรูป ยาสมุนไพรไทย เครื่องแต่งกาย และของฝากของที่ระลึก ขณะที่จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมมามากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน