อินโฟกราฟิก เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง 62 : เรื่องต้องรู้! กาบัตรใบเดียว ได้ผล 3 อย่าง

เรื่องต้องรู้! การเลือกตั้งท่ี่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 นี้ กาบัตรเลือกตั้งใบเดียว ได้ผลถึง 3 อย่าง คือ

1. ได้ ส.ส.เขต กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด จะได้รับเลือกเป็น ส.ส. ซึ่งในแต่ละเขตเลือกตั้ง จะมี ส.ส. ได้เพียง 1 คน

2. นำคะแนนของผู้สมัครทุกคนทุกเขตของทุกพรรค มาคำนวณหาจำนวน  ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ของแต่ละพรรค

3. พรรคที่ได้ ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล ซึ่งพรรคนั้นมีมติว่า จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน