ครม.ตั้ง "อนันต์ชัย" นั่งอธิบดีคุ้มครองแรงงาน

10 ต.ค. 2560 เวลา 9:59 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง "อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ" ดำรงตำแหน่งอธิบดีคุ้มครองแรงงาน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 10 ต.ค.60 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครม.ยังมีมติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

และเห็นชอบให้ นายพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 60 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาแทนในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด