Breaking ข่าว

ปชช.ชมการแสดงโขน หน้าพระที่นั่งทรงธรรมเนืองแน่น

 

ที่ท้องสนามหลวงประชาชนยังคงหลั่งไหลเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการพระผู้เป็นนิรันดร์ โดยช่วงค่ำของวันนี้จะมีการแสดงโขนตอนพระนารายณ์ปราบนนทก เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับ

ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา พบว่าประชาชนยังคงเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรอที่จะเข้าชมความงดงามของพระเมรุมาศ และเข้าชมนิทรรศการพระผู้เป็นนิรันดร์ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิธ

สำหรับประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศในวันนี้ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจที่บริเวณ พระเมรุมาศ ตลอดจนพระที่นั่งทรงธรรม ที่ภายในจะมีพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงงาน จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ 9

โดยบริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรมก็ได้มีการแสดงโขนตอนอัญเชิญพระนารายณ์อวตาร ซึ่งเป็นวันสองที่มีการจัดแสดงโขนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชมงานนาฏศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าแบบนี้

ซึ่งจัดแสดงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานศิลปินจากภาคส่วนต่างๆ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน