Breaking ข่าว

“เบสท์ริน” จ่ออุทธรณ์คำสั่งทิ้งงานส่งมอบรถเมล์

 

ทยานความของบริษัทเบสท์ริน อดีตผู้ชนะประมูลซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน ของ ขสมก.จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งทิ้งงานส่งมอบรถเมล์ ของกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ออกหนังสือที่ลงนามโดยนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

เพื่อชี้แจงความเห็นคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เกี่ยวกับรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 ราย ในจำนวนนี้ มีบริษัทเบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประมูลจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เมื่อปี 2559

นายสันติ ปิยะทัต ทนายความบริษัทเบสท์รินกรุ๊ป บอกกับสปริงนิวส์ว่า รับทราบหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงการคลังแล้ว และจะยื่นเอกสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า เพื่อขออุทธรณ์ และทำการชี้แจงตามขั้นตอน เพราะบริษัทเบสท์ริน ยังต้องการร่วมประมูลรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน รอบใหม่ หลังจากที่ผ่านมาได้ใช้วงเงินจัดหาและเตรียมซ่อมบำรุง 3,387 ล้านบาท

สำหรับ การเปิดยื่นซองประมูลรอบล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตั้งราคากลาง 4,020 ล้านบาท ไม่มีผู้ยื่นซองประมูล ทั้งที่มีผู้ซื้อซองทั้งหมด 8 ราย รวมถึงบริษัทเบสท์ริน ซึ่งหลังจากนี้ อาจใช้วิธีพิเศษจัดซื้อด้วยการคัดเลือกและเจรจาตรง กรณีนี้ เห็นว่าไม่โปร่งใส ควรเปิดโอกาสให้ทุกบริษัทได้เข้าประมูล

ขณะที่ นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการ ขสมก.บอกว่า ขสมก.จะเชิญเอกชนที่ซื้อเอกสารประกวดราคาครั้งล่าสุด 8 ราย เข้าร่วมเสนอราคารอบใหม่ โดย ขสมก.มีอำนาจตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกได้เลย โดยจะเร่งรัดการร่างทีโออาร์ใหม่และเปิดประมูลแบบเร่งด่วนภายในสัปดาห์หน้าเลย