Breaking การเมือง

“ไพบูลย์” ชูธง “พรรคประชาชนปฏิรูป” เล็งยื่นคำร้องจัดตั้งพรรค ย้ำหนุน “ประยุทธ์” เป็นนายกฯ

 

“ไพบูลย์” เดินหน้าชูธง “พรรคประชาชนปฏิรูป” เล็งยื่นคำร้องจัดตั้งพรรค และจัดประชุมใหญ่ภายใน ก.พ. 61 พร้อมประกาศส่งผู้สมัคร ส.ส. เขต ได้ไม่ต่ำกว่า 90% ย้ำยกมือหนุน “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกฯ ชี้เหมาะสม ซื่อสัตย์ เก่ง

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป พร้อมคณะ อาทิ นายแพทย์มโน เลาหวณิช พลเอกลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ ร้อยเอกทรงกลด ชื่นชูผล เปิดเผยว่า ได้รวบรวม 117 รายชื่อ เตรียมเข้ายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป ตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กำหนดให้มีผู้ยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 15 คน และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

จากนั้น จะดำเนินการรวบรวมประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันจากทั่วประเทศมาร่วมเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมได้ครบและจัดประชุมใหญ่ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อประชุมใหญ่รับรองข้อบังคับของพรรคและเลือกกรรมการบริหารพรรค ก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมประชาชนได้จังหวัดละไม่ต่ำกว่า 100 คน และครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ หลังจากนั้น จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ซึ่งคาดว่าจะส่งผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวน 350 เขตทั่วประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายไพบูลย์ มั่นใจว่า จะทำให้พรรคประชาชนปฏิรูปเป็นองค์กรทีทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามนโยบายเบื้องต้น 3 ประการ คือ จะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จะปฏิรูปการเมือง พรรคการเมืองให้เป็นเครื่องมือของประชาชน พร้อมสนับสนุนบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความสามารถให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป อาทิ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และจะปฏิรูปการเพิ่มอำนาจให้ประชาชน ตรวจสอบและถ่วงดุล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน