ข่าว รายงานพิเศษ อาชญากรรม

ขบวนการ “ทุจริตเงินทอนวัด”

 

กลายเป็นเรื่องสะเทือนความศรัทธาในวงการพระพุทธศาสนา เมื่อพบการทุจริตเงินงบประมาณอุดหนุนวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ที่มากไปกว่านั้นคือ พระบางรูปเข้าไปอยู่ร่วมกับขบวนการที่เรียกว่า “ทุจริตเงินทอนวัด” ร่วมเปิดโปงเส้นทางของขบวนการทุจริตเงินงบประมาณอุดหนุนวัดได้จากรายงาน “ปรากฏการณ์ข่าวสังคม 2017”