ข่าว ทั่วไทย รายงานพิเศษ

“สมาร์ทแมน ไทยแลนด์ 4.0” ทหารไทยฟิตร่างสร้างสุขภาพดี

ทีมข่าวสปริงนิวส์จะพาไปชม การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก จะเข้มข้นแค่ไหน ติดตามได้จากรายงานของ คุณวิลาสินี สงบวาจา ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

แนวคิด “สมาร์ทแมน” ถูกพูดถึงอย่างมากในยุค 4.0

ทำให้ทหารต้องหันมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงและพร้อมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สมชายชาติทหาร ทีมข่าวสปริงนิวส์จะพาไปชมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก จะเข้มข้นแค่ไหน ติดตามได้จากรายงานของ คุณวิลาสินี สงบวาจา ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์