Spring News

กทม. รณรงค์-สอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัย ให้ นร. ครู ผู้ปกครองป้องกันฝุ่นพิษ

24 ม.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

(24 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลฝุ่นละออง (PM 2.5)” พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานร สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กทม. สำนักงานเขตบางขุนเทียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน และมีคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดสะแกงาม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน

กทม. รณรงค์-สอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัย ให้ นร. ครู ผู้ปกครองป้องกันฝุ่นพิษ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้นั้น กลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ถือว่ายังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่วนในเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปจะมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้น แต่ก็ต้องมีการป้องกันตนเองด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแนะนำให้ความรู้ และสอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองอย่างถูกต้อง ซึ่งหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ต้องเป็นรุ่น N95 และต้องสวมปิดปากและจมูกอย่างมิดชิด หากเป็นช่วงที่มีผลกระทบจากฝุ่นละอองมาก ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่โล่งแจ้ง ทั้งนี้วิธีการสังเกตอาการของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองจะมีอาการหายใจติดๆขัดๆ หรือมีอาการไอหรือจาม

นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฉีดละอองน้ำซึ่งจะสามารถลดฝุ่นละออง PM 10 ได้ในระดับหนึ่ง และเพิ่มความเข้มงวดการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้สภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง บางเขตมีแนวโน้มดีขึ้น เช่น เขตพญาไท เปลี่ยนจากพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งหากพบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน กรุงเทพมหานครจะเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษ

กทม. รณรงค์-สอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัย ให้ นร. ครู ผู้ปกครองป้องกันฝุ่นพิษ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด