สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

25 มี.ค. 2562 เวลา 6:12 น.

กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กทม., สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน จัดภูมิทัศน์ สร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัดสนับสนุน โครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย

ที่ชุมชน วัดสุวรรณาราม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก นำโดย พลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี (โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

พลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทาง กองทัพภาคที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากนายกัมพล ตันสัจจา  ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “Pocket Park ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน วัดสุวรรณาราม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย  นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นอย่างมาก

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 7 สวน ใน 7 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 9 เพื่อมอบให้กับชุมชนแออัด

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆ ของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

สวนนงนุช ร่วมอาสาสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด