ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก กทม. 27 เม.ย. นี้

21 เม.ย. 2562 เวลา 4:44 น.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 27 เม.ย.

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ดวงอาทิตย์

จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 27 เม.ย.เวลาประมาณ 12.16 น. ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว

จะเกิดขึ้นช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ของทุกปี โดยในเวลาดังกล่าว หากออกไปยืนกลางแจ้งจะสังเกตเห็นเงาของร่างกาย

ตกทอดอยู่ใต้เท้าพอดีไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 27 เม.ย.

ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยอุณหภูมิสูงสุดอาจถึง 44 องศา จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ที่อาจเกิดในช่วงนี้ด้วย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 27 เม.ย.