Breaking ข่าว

“ตุรกี”ต่อเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินอีก 3 เดือน หลังมีการปฏิวัติเมื่อปีที่แล้ว

ตุรกีขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 3 เดือน นับตั้งแต่ความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
 

วันที่ 18 ก.ค.60–รัฐสภาตุรกี ให้การรับรองมติขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ ออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งเป็นการขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 4 แล้ว นับตั้งแต่มีความพยายามที่จะก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีเรเซฟ ตอยยิบ เออร์โดกัน เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ไม่สำเร็จ และการลงมติของรัฐสภามีขึ้น หลังจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ของความสำเร็จในการสกัดกั้นการก่อรัฐประหารในครั้งนั้น 

 

นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศเมื่อวันที่ 20 กรฎาคมปีที่แล้ว มีประชาชนถูกจับกุมไปแล้ว 50,000 ราย และมีการสั่งปลดผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อรัฐประหารในครั้งนั้น ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล รวมทั้งครู ออกจากตำแหน่งถึง 150,000 คน ขณะที่ฝ่ายค้าน ระบุว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยิ่งทำให้รัฐบาลใช้อำนาจเป็นเผด็จการมากขึ้น ส่วนรัฐบาลตุรกีอ้างว่า ที่ต้องขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะจำเป็นที่จะต้องหาทางรับมือกับกลุ่มคนที่สนับสนุน เฟตุลเลาะห์ กูเลน นักการศาสนา ที่ตอนนี้ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารเมื่อปีที่แล้ว