Breaking การเมือง ข่าว

“วิษณุ” ชี้ ขายฝากที่ดิน เป็นช่องโหว่ทางกฎหมาย


"วิษณุ" เผยปัญหาการขายฝากที่ดิน เป็นช่องโหว่ทางกฎหมาย ไม่ได้รับความเป็นธรรมฟ้องศาลได้ ยธ.มีช่องเยียวยา 
       

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี


วันที่ 19 ก.ค.60-  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีปัญหาการขายฝากที่ดิน ที่ทำให้ผู้ขายฝากไม่ได้รับที่ดินคืน ถือเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา อย่างกรณีฆ่ายกครัวที่จังหวัดกระบี่ว่า กฎหมายดังกล่าวแก้ไปตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว สมัยที่นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งประมวลกฎหมายแพ่ง และพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม หากประชาชนมีปัญหาอะไรก็สามารถฟ้องศาลเพื่อขอความเป็นธรรมได้ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมมีช่องทางการเยียวยาผ่านศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้อยู่แล้ว