Spring News

ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

29 พ.ย. 2563 เวลา 3:47 น.

กรุงเทพโพลล์ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง โดย 97.9 % ระบุ จะเข้าร่วมโครงการอีก

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “พ่อค้าแม่ค้าว่าไง...การขายในโครงการคนละครึ่ง” โดยเก็บข้อมูลจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้านค้าที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือร้านอาหาร โดยมีผลสำรวจดังนี้

ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด