ธนชาต พบพนักงาน อาคารเพชรบุรี ติดโควิด-19

19 ก.พ. 2564 เวลา 5:49 น.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ธนาคารธนชาตขอเรียนแจ้งว่า ขณะนี้พบว่ามีพนักงาน 1 ราย ซึ่งได้รับทราบผลการยืนยันจากแพทย์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าติดเชื้อโรค COVID-19

โดยพนักงานรายดังกล่าวมีหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน อาคารเพชรบุรี จ. กรุงเทพฯ โดยไม่ได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการให้บริการลูกค้า และไม่ได้เป็นพนักงานที่ประจำอยู่ที่ธนาคารธนชาต สาขาสำนักเพชรบุรี แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกคน และได้ปฏิบัติตามมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณะสุขแนะนำไว้

โดยทันทีที่พบพนักงานติดเชื้อฯ ธนาคารได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อแยกพนักงานกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและมีความเสี่ยงกับพนักงานที่ติดเชื้อ (Close Contact) เพื่อส่งตรวจหาเชื้อ และให้กลุ่มดังกล่าวแยกตัวเอง (Self-quarantine) เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน

รวมถึงดำเนินการปิดพื้นที่ปฏิบัติการของพนักงานรายดังกล่าวโดยทันที พร้อมได้จัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษ (Big Cleaning) เรียบร้อยแล้ว

ธนาคารขอยืนยันว่า ได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของสำนักงานและสาขา และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรการของธนาคารและใช้บริการในทุกช่องทางของทีเอ็มบีและธนชาตได้ตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด