svasdssvasds

ประธานกรรมการตรวจสอบIFECคนใหม่โบกมือลาแล้ว !

ประธานกรรมการตรวจสอบIFECคนใหม่โบกมือลาแล้ว !

เป็นที่จับตามมองอย่างมากสำหรับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น( IFEC ) ที่ได้นางสาลินี วังตาล อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมานั่งนั่งแท่นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ล่าสุดลาออกจากตำแหน่งไปหลังจากรับหน้าที่ไม่ถึง 2 เดือน

เรื่องนี้ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” และสื่อมวลชนหลายสำนักได้รายงานความเคลื่อนไหวของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) หรือ IFEC นางสาลินี วังตาล ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ทิ้งเก้าอี้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ( IFEC ) ขณะที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ไม่ถึง 2 เดือน

โดยสาเหตุจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) มีหนังสือเรียกให้คณะกรรมการ IFEC ไปชี้แจงเรื่องการยักยอกเงินรายได้ในบริษัทโรงแรมดาราเทวี ที่ทำให้เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีอาญากับนายทวิช เตชะนาวากุล และ นาย หาญ เชี่ยวชาญ 2 กรรมการของบริษัท IFEC และ บริษัทโรงแรมดาราเทวี ว่าโกงเจ้าหนี้หลายสิบคดี ทำให้นางสาลินี ผู้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งไม่อาจทนรับกับความกดดันได้ จึงได้ลาออกจากตำแหน่งไป

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ศาลล้มละลายได้ตัดสินคดีให้ยกคำร้องที่IFECขอเข้าฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้บริหารแผนฟื้นฟูซึ่งก็คือคณะกรรมบริษัทไม่มีความน่าไว้วางใจที่จะให้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้บริษัท IFEC จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในเร็ววันนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบIFECคนใหม่โบกมือลาแล้ว !

 

related