Spring News

ไขข้อสงสัย? มากรุงเทพมหานคร ต้องกักตัว 14 วัน-งดไปแหล่งชุมชน

27 เม.ย. 2564 เวลา 8:15 น.

สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. อ้างอิงข้อมูลจากสำนักอนามัยกทม.ระบุว่า สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ เมื่อเข้ามาในกทม.ก็ให้กักตัว 14 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางจากกทม.ไปยังจังหวัด อื่นๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆอย่างเคร่งครัด

 สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อมูลสำคัญ มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ในกทม. โดยระบุว่า กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อร่วมกันลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโดย ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่อื่น เข้ามาในกทม. "ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน งดไปในแหล่งชุมชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด"

 สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. อ้างอิงข้อมูลจากสำนักอนามัยกทม.ระบุว่า สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ เมื่อเข้ามาในกทม.ก็ให้กักตัว 14 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางจากกทม.ไปยังจังหวัด อื่นๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ไขข้อสงสัย? มากรุงเทพมหานคร ต้องกักตัว 14 วัน-งดไปแหล่งชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด