Spring News

โควิดเชียงใหม่ดับ 2 ราย มีโรคประจำตัว ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

27 เม.ย. 2564 เวลา 17:20 น.

โควิดเชียงใหม่เสียชีวิต 2 ราย ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัวและมีโรคประจำตัว พร้อมประกาศวัคซีนล็อต 3 มาถึงเชียงใหม่แล้ว ฉีดให้บุคลากรแพทย์ เร่งตรวจเชิงรุกป้องกันเชื้อแอบแฝง

วันที่ 27 เมษายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า มีผู้ติดเชื่้อเพิ่ม 57 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 3,359 ราย รักษาหายแล้ว 1,315 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิต นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 ราย ว่า รายแรก เป็นหญิงไทย อายุ 48 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคไทยรอยด์ มีอาการไข้ ปวดตัว เจ็บคอ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เข้ารักษาตัวในรพ.เอกชน ต่อมามีอาการทรุดลง จึงได้นำส่งตัวมายังโรคพยาบาลนครพิงค์ มีการช็อค และติดเชื้อในกระแสเลือด เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา

โควิดเชียงใหม่ดับ 2 ราย มีโรคประจำตัว ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

ส่วนรายที่สองเป็น ชายไทย อายุ 49 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน มีน้ำหนัก 116 กิโลกรัม เริ่มมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเข้ารักษาและให้ยาทันที ต่อมาในวันที่ 25 เมษายน มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ จึงส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน

โควิดเชียงใหม่ดับ 2 ราย มีโรคประจำตัว ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

ทั้งนี้มีข้อสังเกตุว่าทั้ง 2 ราย ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว และเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก่อนแล้ว จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังและป้องกันตนเองไม่นำเชื้อมาแพร่สู่คนในครอบครัว ด้านการฉีดวัคซีนขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 20,000 คน

โควิดเชียงใหม่ดับ 2 ราย มีโรคประจำตัว ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

สำหรับวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรในล็อตที่ 3 ที่ได้มาแล้ว นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรเพื่อฉีดให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม หรือสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564เป็นต้นไป และจะเริ่มทำการฉีดในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

โควิดเชียงใหม่ดับ 2 ราย มีโรคประจำตัว ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

 

ด้านนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  ในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียง 57 รายซึ่งในระยะหลังนี้ส่วนมากเป็นการแพร่ระบาดในที่ทำงาน ชุมชน และในครอบครัว จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้ ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ตลอดจนงดการรวมกลุ่มที่ไม่มีความจำเป็นลง โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงาน บริษัท และห้างร้านต่างๆ กำหนดนโยบายให้พนักงาน Work Form Home และประชุมออนไลน์แทน

นอกจากนี้ยังได้มีการค้นหาเชิงรุก และสุ่มตรวจในกลุ่มผู้สูงอายุที่บ้านธรรมปกรณ์ และกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดดอนจั่น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อแฝงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีก และจากสถานการ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีประกาศคำสั่งต่างๆ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนตามมาตรการควบคุมโรค จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ออกมาอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันข่าวปลอมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด