svasdssvasds

โฆษกรัฐบาล ชี้ ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ที่ช่วยคนไทยมากสุด 42.3 ล้านคนได้ประโยชน์

โฆษกรัฐบาล ชี้ ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ที่ช่วยคนไทยมากสุด 42.3 ล้านคนได้ประโยชน์

โฆษกรัฐบาล เผย ไทยใช้นโยบายการคลังแก้ปัญหาโควิด สูงอันดับ 2 ของโลก 42.3 ล้านคนได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ ระบุ "ประยุทธ์" เป็นนายกรัฐมนตรีที่ช่วยคนไทยมากที่สุด และไม่ยอมให้มีการทุจริตคอรัปชั่นในรัฐบาล

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา 2 วันที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นชี้แจงการบริหารจัดการโควิด-19  ซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไทยไม่ล้มเหลว รัฐบาล และ ศบค. วางมาตรการโควิด-19 สอดคล้องกับสถานการณ์และตามขั้นตอน 

สำหรับการจัดหาวัคซีนนั้น รัฐบาลได้มีการเตรียมการตั้งแต่ต้นปี 2563  สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลใช้นโยบายการเงินการคลังขนาดใหญ่ เพื่อเยียวยาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ธนาคารโลก (World bank) รายงานเทียบกับประเทศอื่น ไทยมีการขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแบบก้าวกระโดด จาก 0.8% ของ GDP ในปี 2562 เป็น 3.2% ของ GDP ในปี 2563  การเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานเทียบกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economy) ไทยใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 ประมาณ 11.4% ของ GDP สูงเป็นอันดับ 2 รองจากชิลี ซึ่งมีการประเมินว่า จะมีเม็ดเงินเพิ่มเข้ามา 8.5 แสนล้านบาทโดยประมาณหรือกว่า 1 ใน 4 ของงบรายจ่ายประจำปี หรือร้อยละ 5 ของ GDP สู่มือประชาชนกว่า 42.3 ล้านคนโดยตรง ถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่ช่วยคนไทยมากที่สุดรวมทั้งยังประกาศอย่างชัดเจนว่า ไม่ยอมให้มีการทุจริตคอรัปชั่นในรัฐบาลชุดนี้ด้วย 

นายธนกร ยังกล่าวอีกว่า นายกฯ ในฐานะประธาน ก.ต.ร. อาศัยอำนาจบริหารขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจมาโดยตลอดทั้งจัดสรรอัตรากำลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผลการปฏิบัติตำตวจที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว เช่น ปฏิรูปการบริการประชาชน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินประชาชน การป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีที่เกิดขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปฏิรูปการบริหารองค์กรตำรวจ จัดเส้นทางการเจริญเติบโตและสร้างความชำนาญงานในสถานีตำรวจ เพิ่มพนักงานสอบสวน จำนวน 1,300 นาย และผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 นาย เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้บริการประชาชนอย่างมีเพียงพอ รวมทั้งสวัสดิการตำรวจ สำหรับการปฏิรูปโดยแก้ไขกฎหมาย อยู่ระหว่างกระบวนการในรัฐสภา ต้องใช้เวลาเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย และการดำเนินการต่อไปคือ การจัดทำปรับปรุงระเบียบข้อบังคับตามร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ  รวมทั้งพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็มระบบคุณธรรม จริยธรรม ยืนยันที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ละเลยในการแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปตำรวจ นายกรัฐมนตรียังประกาศอย่างชัดเจนว่า ไม่ยอมให้มีการทุจริตคอรัปชั่นในรัฐบาลชุดรวมทั้งจะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ประพฤตชั่วได้เติบโตในระบบราชการด้วย

“ตลอด 2 วันของการอภิปรายที่ผ่านมา นายกฯ เข้าใจและให้เกียรติการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยเข้าร่วมรับฟังและยืนขึ้นเพื่อชี้แจ้งข้อเท็จเป็นระยะ และมั่นใจว่า สามารถตอบคำถามได้ทุกเรื่องเพราะถึงขณะนี้ฝ่ายค้านยังไม่มีข้อมูลอะไรใหม่”

related