svasdssvasds

10 วัตถุโบราณหายากที่ค้นพบในทศวรรษที่ผ่านมา ของกรมศิลปากร

10 วัตถุโบราณหายากที่ค้นพบในทศวรรษที่ผ่านมา ของกรมศิลปากร

10 สุดยอดโบราณวัตถุหายาก ที่สูญหายไปจากความทรงจำ ณ คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เนื่องในโอกาสสัปดาห์อนุรักษ์ไทย

เนื่องในโอกาสสัปดาห์อนุรักษ์ไทย  คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติของชาติรวมกว่า 113,849 ชิ้นในปัจจุบัน จึงได้จัดงานเสวนาพิเศษในหัวข้อ  “สุดยอดโบราณวัตถุหายาก ที่สูญหายไปจากความทรงจำ x Mini Ehibition” จากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา พร้อมมีการนำ โบราณวัตถุ จำนวน 10 รายการ ซึ่งมีคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา ศาสนา ศิลปะ มานำเสนอ ซึ่งมีดังนี้

10 วัตถุโบราณหายากที่ค้นพบในทศวรรษที่ผ่านมา

ฉลองพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมศิลปากรได้รับมอบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากทายาทในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร (พระราชโอรส ลำดับที่ 47 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทับทิม)

โดยฉลองพระองค์ชุดนี้เป็นสมบัติที่ตกทอดมาในราชสกุล ได้รับมาพร้อมกับผ้าซับพระบาทที่ปรากฏลายพระหัตถ์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำว่า “ฉลองพระองค์”อยู่บนผ้าซับพระบาท โดยผู้มอบเชื่อว่าเป็นฉลองพระองค์ที่พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงในวันเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ต.ค.  2453

ฉลองพระองค์ชุดนี้ทำจากผ้าฝ้ายและกระดุมเปลือกหอย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงอยู่เป็นครั้งคราว ปรากฏหลักฐานภาพถ่ายเก่าเมื่อคราว เสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2447) เป็นมรดกตกทอดของราชสกุลหนึ่งที่เคยถวายงานใกล้ชิด บอกเล่าว่าเป็นฉลองพระองค์ที่ทรงขณะรักษาอาการพระประชวร

โคมเวียน (พุทธศตวรรษที่ 24)

โคมเวียประกอบพระราชพิธี พระราชกุศลเทศนามหาชาติ ประกอบด้วย ตัวโคมและที่ครอบ ทำรูปร่างคล้ายมณฑปทรงแปดเหลี่ยม มีสามชั้นแต่ละชั้นทำมุขโถงยื่นออกมา 4 ทิศ มีพนักระเบียง ผนัง ลงรักปิดทองประดับกระจกสี และเจาะเป็นช่องหน้าต่าง ลายอย่างเทศ เพื่อให้มองเห็นจิตรกรรมเวสสันดรชาดก มีหลังคาทรงกระโจมยอดดอกบัวตูม เมื่อจุดไฟแล้วครอบนั้น หมุนได้ ตามประวัติระบุว่า “สำหรับใช้ในพระราชพิธีเทศน์ มหาชาติ ภายในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้โคมเวียนถือเป็นเครื่องกลโบราณชนิดหนึ่ง โดยใช้เทคนิคการจุดเทียนให้เกิดความร้อน และการระบายลมจนใบพัดหมุนเวียน ทำให้จิตรกรรมภายในตัวโคมเคลื่อนไหว มีรูปแบบการประดิษฐ์คล้ายโคมผัดของทางภาคเหนือที่ใช้ในงานประเพณียี่เป็ง ประกอบการเทศน์ มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) พร้อมกับจุดผางประทีปและโคมไฟถวาย เป็นพุทธบูชาตามจำนวนคาถาของแต่ละกัณฑ์

จีวรฝีพระหัตถ์

จีวรฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมหลวงเทพหริรักษ์ (ในรัชกาลที่ 1) นับเป็นจีวรสำหรับใช้ครองผ้าจริง ซึ่งทอได้ถูกต้องตามพุทธวินัยที่มีความเก่าและสมบูรณ์ที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระอาจารย์รวม วัดยาง ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีมอบให้เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2477 เป็นจีวรสีแก่นขนุน 5 ขัณฑ์ ทำจากผ้าป่าน ปักอักษรบริเวณกระทง ความว่า “ผ้าผืนนี้ของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริยรักธอ เมื่อจุลสักราชได 1164 ปีจอจัตวาศก ด้ายหนักเขดลสลึงสองไพธอเป็นเนื้อเอกมือ”

10 วัตถุโบราณหายากที่ค้นพบในทศวรรษที่ผ่านมา ของกรมศิลปากร

พระกริ่งบาเก็ง พุทธศตวรรษที่ 18

พบที่เขาพนมบาเก็ง เมืองนครธม โดยสำนัก ฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ เมืองฮานอย ให้มาเมื่อ พ.ศ. 2471 มีรูปแบบเป็นพระเครื่องจำลองรูปพระไภษัชยคุรุ และไม่ปิดฐานบรรจุเม็ดกริ่ง ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงวินิจฉัยว่านำเข้ามาจากประเทศจีน นับเป็นรูปแบบหายากและมีความพิเศษอย่างมาก

เดิมเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ต่อมาย้ายไปเก็บไว้ที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ในสังคมไทยเป็นเวลากว่า 3 ปี กรมศิลปากรจึงมีแนวคิดในการจัดนิทรรศการพิเศษ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโรคภัย ตลอดจนคติความเชื่ออันเป็นที่พึ่งทางใจ โดยได้คัดเลือก พระกริ่งบาเก็งเป็นวัตถุจัดแสดงในหัวข้อย่อย พุทธศาสนากับการรักษาโรค ด้วยความเชื่อที่ว่าพระกริ่งมีพุทธคุณ ในการรักษาโรคได้

ย่ามอนัมนิกาย

ย่ามหนังคุณภาพดีจากยุโรป สีน้ำตาลเหลือง ร้อยสายสะพาย ด้วยเชือกเกลียวสีน้ำตาล พิมพ์ลายดาราและพระปรมาภิไธยย่อ จปร ระบุข้อความ ของพระราชทานฝาก เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประเทศ ยุโรป รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๖ มีประวัติระบุว่า “พระคณานัมสมณาจารย์ (องสุตบทบวร) มอบให้เมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2473” สันนิษฐานว่าเป็นของขวัญพระราชทานแก่พระเถระผู้ใหญ่อนัมนิกาย

ลานทองจากกรุเจดีย์วัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์

จารึกลานทองอักษรโบราณ 3 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับ ชื่อบ้านนามเมืองโบราณว่า “เพชรบูรณ์” จารึกลานทองนี้ได้จากการขุดแต่งองค์เจดีย์ทรงดอกบัวตูม ในพุทธศักราช 2510 ซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างขึ้นสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20–21

แผ่นอิฐมีจารึกคาถา

แผ่นอิฐมีจารึกคาถาเยธัมมา อักษรปัลลวะ กำหนดอายุพุทธศตวรรษที่ 12 สันนิษฐานว่า ใช้บรรจุวัตถุมงคลในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวด จากการศึกษามีความเป็นไปได้ว่าวัตถุนี้ คือ อิฐฤกษ์ ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ประณีต การประดับลายนูนรูปสี่เหลี่ยม รวมถึงการเจาะช่องสำหรับใส่วัตถุมีค่า

เมื่อพิจารณาร่วมกับรูปอักษรและการจารคาถา เย ธมฺมา อันมีความนิยมมาตั้งแต่อินเดียสมัยหลัง คุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 11-12) เรื่อยมา ประกอบกับ คติความเชื่อว่าการจารหัวใจพระศาสนาเปรียบดั่งได้ สร้างพระพุทธรูป ได้สร้างสถูป หรือเทียบเท่าอัฐิธาตุ ของพระพุทธองค์นั้น อิฐชิ้นนี้จึงมีความพิเศษหายาก ทั้งยังเป็นหลักฐานด้านอักษรศาสตร์และคติชนวิทยา สมัยทวารวดีชิ้นสำคัญด้วย

อานม้าประดับวงศ์

อานม้าประดับมุกเป็นงานประณีตศิลป์เทคนิคการประดับมุก ฝีมือพระยาเพ็ชรพิชัย (ทองจีน) บิดาเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา) ทำให้บุตรของท่าน เนื่องในวันเกียรติยศฯ เมื่อใช้ประกอบการแสดงขี่ม้ารำทวนถวายทอดพระเนตรหน้าพลับพลาในงานพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์ พ.ศ. 2424

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5

เหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่ไปราชการในการปราบฮ่อ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยว่าจ้างให้บริษัทบีกริมแอนด์โก ผลิตที่ประเทศเยอรมนีจำนวน 500 เหรียญ นิยมเรียกกันว่า “เหรียญนักเลง”

เงินกระดาษหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 5

เงินกระดาษหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้บริษัทต่างประเทศผลิตและนำเข้ามา ซึ่งเตรียมกำหนดออกใช้ในวันที่ 1 เม.ย.  2436 (ร.ศ.112) แต่เกิดกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสก่อน ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นเหตุผลให้ต้องระงับการนำเงินกระดาษหลวงออกมาใช้ และต้องเผาทิ้งเกือบทั้งหมด

10 วัตถุโบราณหายากที่ค้นพบในทศวรรษที่ผ่านมา ของกรมศิลปากร

ที่มา : คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรมศิลปากร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

related