svasdssvasds

กอนช. ประกาศ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง 17-21 ก.ย. นี้

กอนช. ประกาศ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง 17-21 ก.ย. นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศฉบับที่ 39 เตือน 24 จังหวัดเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขังและน้ำหลาก ช่วง 17-21 ก.ย. นี้

15 กันยายน 2565  โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยง น้ำหลาก และ น้ำท่วมขัง ฉบับที่ 39 ได้ติดตามสภาพอากาศ พบว่า ในช่วงวันที่ 17 - 20 กันยายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น 

ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมี ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

กอนช. ประกาศ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง 17-21 ก.ย. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กอนช. ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 17–21 กันยายน 2565 ดังนี้

1. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ดังนี้

1.1 ภาคเหนือ 

-จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอเวียงแหง และอมก๋อย) 

-จังหวัดแพร่ (อำเภอร้องกวาง) 

-จังหวัดน่าน (อำเภอบ่อเกลือ และปัว)

-จังหวัดลำปาง (อำเภอเกาะคา เมืองลำปาง และแจ้ห่ม) 

-จังหวัดแพงเพชร (อำเภอคลองลาน) 

-จังหวัดตาก (อำเภอท่าสองยาง พบพระ วังเจ้า แม่สอด เมืองตาก อุ้มผาง และแม่ระมาด) 

-จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฟากท่า) 

-จังหวัดพิษณุโลก (อำเภอนครไทย และชาติตระการ) 

-จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอหล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ และวิเชียรบุรี)

1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อำเภอวังสะพุง) 

-จังหวัดบึงกาฬ (อำเภอโซ่พิสัย)

-จังหวัดขอนแก่น (อำเภอบ้านฝาง หนองเรือ พระยืน เมืองขอนแก่น และมัญจาคีรี) 

-จังหวัดกาฬสินธุ์ (อำเภอยางตลาด) 

-จังหวัดชัยภูมิ (อำเภอคอนสาร และหนองบัวแดง) 

-จังหวัดอำนาจเจริญ (อำเภอชานุมาน และเสนางคนิคม) 

-จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอเขมราฐ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เมืองอุบลราชธานี และดอนมดแดง) 

-จังหวัดยโสธร (อำเภอมหาชนะชัย) 

-จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอราษีไศล) 

-จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอโนนไทย เมืองนครราชสีมา และโนนสูง) 

1.3 ภาคกลาง 

-จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอสังขละบุรี) 

-จังหวัดราชบุรี (อำเภอบ้านคา)

 

1.4 ภาคตะวันตก 

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน) 

-จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอหนองหญ้าปล้อง และแก่งกระจาน)

 

1.5 ภาคตะวันออก 

-จังหวัดจันทบุรี (อำเภอขลุง แหลมสิงห์ ท่าใหม่ เมืองจันทบุรี และนายายอาม) 

-จังหวัดตราด (อำเภอเกาะกูด คลองใหญ่ เมืองตราด เกาะช้าง แหลมงอบ เขาสมิง)

2. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด 

 

3. เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) 13 แห่ง ได้แก่

-อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ 

-อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา กิ่วลม และแม่มอก จังหวัดลำปาง 

-อ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี 

-อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 

-อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

-อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง และมูลบน จังหวัดนครราชสีมา 

-อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี 

-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง 

รวมทั้งอ่างฯ ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั่วประเทศ

กอนช. ประกาศ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง 17-21 ก.ย. นี้

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ

2. ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม โดยปรับแผนระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่จะไหลหลากมายังบริเวณพื้นที่เสี่ยง

3. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ 
รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที

4. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

กอนช. ประกาศ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง 17-21 ก.ย. นี้

กอนช. ประกาศ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง 17-21 ก.ย. นี้

related