svasdssvasds

เชิญชมต้นคริสต์มาสรักษ์โลกสุดเจ๋ง เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นความสุขส่งท้ายปี

เชิญชมต้นคริสต์มาสรักษ์โลกสุดเจ๋ง เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นความสุขส่งท้ายปี

“ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก” จากขยะพลาสติกทั้ง 7 ชนิด เปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับวันคริสต์มาส รวมถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ปี

ขยะพลาสติกที่ไปกำจัดไม่ถูกวิธีย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง เพิ่มก๊าซเรือนกระจกกลายเป็นเพิ่มอุณหภูมิให้โลกร้อนขึ้น ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และ Smiley” ได้เนรมิต "ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก" จากขยะพลาสติกทั้ง 7 ชนิด เป็นแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับวันคริสต์มาส รวมถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ปี

"ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก" ตั้งอยู่กลางลานดิสคัฟเวอรี่พลาซา สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยมที่ได้เปิดให้ประชาชนได้ชมไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566

ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก" เป็นการนำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการนำทรัพยากรมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปีนี้ได้นำของที่ใช้แล้ว ซึ่งประกอบด้วยพลาสติกทั้ง 7 ชนิด มาออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกับทาง Smiley จัดทำต้นคริสต์มาสหลากหลายแบบน่ารักๆ เพื่อทำให้เห็นว่าการทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้” ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC กล่าวถึงวัตถุประสงค์

ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่

"ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก" ประกอบด้วยพลาสติก 7 ชนิด ได้แก่  1. พลาสติกชนิดใส 2. พลาสติกชนิดขุ่น  3.พลาสติกพีวีซี (PVC) เช่น แผ่นพลาสติกสี เมล็ดพลาสติกสี 4. โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท (Polyethylene terephthalate-PET) เช่น หลอด ถุงพลาสติก 5.โพลีโพรพิลีน (Polypropylene – PP) เช่น แก้วพลาสติก ฝาขวด 6.โพลีสไตรีน (Polystyrene, PS) เช่น ช้อนส้อมพลาสติก แผ่นซีดี  และ 7.พลาสติกอื่นๆ เช่น LED FAN เป็นต้น

ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก สยามดิสคัฟเวอรี่

related