svasdssvasds

3 การไฟฟ้า ผสานกำลังสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าไทย

3 การไฟฟ้า ผสานกำลังสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าไทย

3 การไฟฟ้า กฟผ.- MEA - PEA พร้อมผสานกำลัง เพื่อส่งต่อพลังงานไฟฟ้า และแสงสว่างแห่งความสุขให้กับคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง ​

มื่อพูดถึง “การไฟฟ้า” ทุกคนคงคุ้นหูกับหน่วยงานนี้กันเป็นอย่างดี แต่รู้หรือไม่ว่าที่จริงแล้ว หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สำคัญแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำหน้าที่ดูแลระบบผลิต จัดหา และส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
เบอร์ติดต่อ 1416 

MEA การไฟฟ้านครหลวง ทำหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
เบอร์ติดต่อ 1130

PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 74 จังหวัด ทั่วประเทศ นอกเหนือจากพื้นที่ความรับผิดชอบของ MEA 
บอร์ติดต่อ 1129

โดย กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ส่วน MEA และ PEA เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย แม้ว่า 3 การไฟฟ้า จะมีภารกิจที่แตกต่างกัน แต่พวกเราพร้อมผนึกกำลังเพื่อส่งต่อพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งความสุขให้กับคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง