ข่าวในพระราชสำนัก

FAO ยกย่อง สมเด็จพระเทพฯ ทรงงานแก้ความหิวโหยผู้ยากไร้

สมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความหิวโหยของผู้ยากไร้ในไทยและภูมิภาค

ประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 46 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “การขจัดความอดอยากหิวโหย” โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม

นายโจเซ่ กราเซียโน่ ดา ซิลวา ผู้อำนวยการใหญ่ FAO ได้กล่าว ยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษ (Special Ambassador) ของสหประชาชาติ ด้าน Zero Hunger (การขจัดความหิวโหย) ในการที่พระองค์ทรงมีส่วนร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดอาหารทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่น และทรงเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือผู้ยากไร้  นอกจากนี้ ทางเอฟ เอ โอ ยังมีการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรด้วย

 

ขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งทูตพิเศษด้านการขจัดความหิวโหยสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พระองค์ทรงดำเนินโครงการเพื่อช่วยลดความหิวโหยมาตั้งแต่ปี 2523 เ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมว่า ถึงการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีโครงการในพระราชดำริ เน้นแก้ไขปัญหาดินและน้ำอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตที่ดี ส่งเสริมให้มีสินค้าเกษตรและอาหารที่ดี นำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว เพื่อขจัดความหิวโหยทั้งในระดับประเทศ และยืนยันท่าทีประเทศไทยที่พร้อมร่วมมือดำเนินการกับประชาคมโลกด้วย