สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานแพะ “แบล็คเบงกอล” สู่ชาวปัตตานี

17 ก.ย. 2561 เวลา 6:50 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะ “พันธุ์แบล็คเบงกอล” จำนวน 25 ตัว พร้อมทุนทรัพย์ในการจัดทำคอก ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อใช้ต่อยอดและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะ “พันธุ์แบล็คเบงกอล” ผ่านมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จำนวน 25 ตัว พร้อมทุนทรัพย์ในการจัดทำคอกให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 5 ครัวเรือน เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ เพื่อใช้ต่อยอดและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะ “พันธุ์แบล็คเบงกอล” จำนวน 25 ตัว พร้อมทุนทรัพย์ในการจัดทำคอก ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อใช้ต่อยอดและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

 

จากการสอบถามเกษตรกร เล่าว่าเลี้ยงเเพะ มาตั้งแต่ปี 2554 แต่ละปีจะขายแพะได้อยู่ประมาณ 80,000บาท สร้างรายได้จากเดิมได้มาก แถมยังมีข้อดีเพราะแพะนั้นเลี้ยงง่ายแค่ให้กินตรงเวลาครบ 3 มื้อ และยังทำให้พวกเขามีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่ นอกจากตัวแพะจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ขี้แพะก็ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนำไปขายเพื่อทำปุ๋ย ตกกระสอบละ 40-50 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะ “พันธุ์แบล็คเบงกอล” จำนวน 25 ตัว พร้อมทุนทรัพย์ในการจัดทำคอก ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อใช้ต่อยอดและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

และหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานแพะ “พันธุ์แบล็คเบงกอล”  มาให้ทุกวันนี้ชาวบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ จึงมีคติประจำใจที่ว่า “แพะเลี้ยงคน คนเลี้ยงแพะ” เพราะรายได้จากแพะทุกวันนี้ตกเดือนละ 5,000-6,000 บาท แม้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะมีแพะที่เลี้ยงไว้มากกว่า 5-10 ตัว แต่จำนวนแพะที่เลี้ยงไว้ในพื้นที่ของชาวบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ กลับมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพราะแต่ละวันจะมีลูกค้าจากจังหวัดอื่นในพื้นที่ชายแดนใต้มาหาซื้อแพะแทบจะทุกเดือน เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตอนเกิด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะ “พันธุ์แบล็คเบงกอล” จำนวน 25 ตัว พร้อมทุนทรัพย์ในการจัดทำคอก ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อใช้ต่อยอดและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะ “พันธุ์แบล็คเบงกอล” จำนวน 25 ตัว พร้อมทุนทรัพย์ในการจัดทำคอก ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านสุเหร่า ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อใช้ต่อยอดและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด