ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค

17 เม.ย. 2562 เวลา 23:54 น.

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

16.00 น. วานนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯ เลียบพระนคร วันแรก เริ่มต้นที่พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทภายในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ศาลาสหทัยสมาคม เคลื่อนริ้วขบวนตามเส้นทางสู่วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ในขบวนพยุหยาตราสถลมารคเลียบพระนคร ในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 16.30 น. สำหรับการซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครครั้งแรกวานนี้ ใช้เวลาซ้อมรวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมงเศษ สิ้นสุดเมื่อเวลา ประมาณ 21.45 น. โดยจะมีการเตรียมซ้อมอีก 2 ครั้งคือวันที่ 21 และ 28 เม.ย.นี้

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

ขณะที่วันนี้ (18 เม.ย.) จะมีพิธีเชิญน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปวัดสุทัศน์ และพรุ่งนี้ (19 เม.ย.) จะเชิญจากวัดสุทัศน์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตำรวจจราจรจึงได้มีการแจ้งปิดเส้นทาง ขบวนเชิญน้ำอภิเษกวันที่ 18 เม.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. บนถนน 7 สาย และวันที่ 19 เม.ย. ปิดการจราจร ตั้งแต่วันที่ 06.00-11.00 น. ในถนน 16 สาย

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

ฝึกซ้อมเสมือนจริงวันแรก ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครพิธี'บรมราชาภิเษก'ขณะที่จะมีพิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์

โดยแนวทางการปิดจราจร จะทำการปิดการจราจรเมื่อขบวนผ่าน สำหรับเส้นทางใดที่ขบวนยังไม่ผ่าน หรือเส้นทางใดที่ขบวนผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวน ตำรวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงๆ ไป เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด