ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

24 พ.ค. 2562 เวลา 11:39 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. เวลา 16.15 น. ที่อาคารทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ บรรยากาศการประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ คือ การเลือกประธาน รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ในเวลา 17.30น. โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้เดินทางโดยรถบัสมา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หลังจากเสร็จสิ้นรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ณ ห้องประชุมทีโอที โดยร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ อดีต ประธาน สปท. เป็นประธานชั่วคราว เนื่องจากอาสูงโสสูงสุด โดยบรรยากาศการประชุมสมาชิกวุฒินัดแรกนั้น เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญ คือ การเลือกประธาน รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

ขั้นตอนการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา นั่นจะเลือกประธานก่อน โดยให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลลงชิงเก้า มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ซึ่งหากมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียว บุคคลดังกล่าวจะได้รับเลือก แต่หากมีการเสนอชื่อหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ โดยชื่อบุคคลที่เลือก ไปหยอดลงคูหาและนับคะแนน และ เมื่อเวลา 18.00 น.  ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ เสนอ ให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย อดีต ประธาน สนช. เป็นประธานวุฒิสภา แล้วตามที่นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ เสนอชื่อซึ่งเป็นการเสนอชื่อเพียงคนเดียวโดยได้คู่แข่ง จึงถือเป็นการเห็นชอบร่วมกันของวุฒิสภา

และได้เสนอ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และ นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธาน กกต. เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ประมวลภาพ "บรรยากาศประชุมสมาชิกวุฒินัดแรก"

ภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด