บุกทำเนียบฯ ทวงเงินเยียวยาถ้วนหน้า!

26 ม.ค. 2564 เวลา 14:55 น.

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนจากหลายภาคส่วนทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานต่างด้าว รวมตัวเรียกร้องเงินเยียวยาตามสิทธิผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 จากการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมอ่านแถลงการณ์เปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

บุกทำเนียบฯ ทวงเงินเยียวยาถ้วนหน้า! ตัวแทน กล่าวว่า การกำหนดนโยบายเยียวยารอบ 2 ของรัฐบาล ยังทิ้งแรงงานในระบบประกันสังคม ม.33 กว่า 11 ล้านคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้าระบบประกันสังคม กว่า 1.5 ล้านคนไว้ข้างหลัง รัฐต้องช่วยเหลือแรงงานในระบบนี้ ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

บุกทำเนียบฯ ทวงเงินเยียวยาถ้วนหน้า! บุกทำเนียบฯ ทวงเงินเยียวยาถ้วนหน้า!

โดยขอเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยการปฏิรูประบบภาษี ให้จัดเก็บภาษีคนรวย 1 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ และลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นเพื่อนำมาสร้างสวัสดิการถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน ในที่นี้ รวมถึงการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้ในเวลา 11.30 น. นายภานุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ระยอง ได้เดินทางมาสมทบ

บุกทำเนียบฯ ทวงเงินเยียวยาถ้วนหน้า! บุกทำเนียบฯ ทวงเงินเยียวยาถ้วนหน้า! บุกทำเนียบฯ ทวงเงินเยียวยาถ้วนหน้า!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด