ประมวลภาพข่าว

ประมวลภาพ “พิธีบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่…อาจารย์ผู้อุทิศตน”

พิธีบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ.อาคารเอเอ็น กายวิภาคศาสตร์จำนวน 54 ร่าง
ในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อไปประกอบพิธีฌาปนกิจย่อย ที่วัดไผ่ตัน
โดยผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษารวม 87 ร่าง จะได้รับการทำพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยมีพระราชทานเพลิงในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ วัดพระศรีมหาธาตุอย่างสมเกียรติ