พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒

01 ต.ค. 2563 เวลา 13:58 น.

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนใหม่) ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒ เนื่องในโอกาสที่ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่11 จะเกษียณอายุราชการ ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้ตรวจแถวกองเกียรติยศ และราชสักการะวางพานพุ่ม พระบรมชารานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ก่อนได้ลงนามในเอกสารการรับ-ส่งมอบหน้าที่ ตราสัญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนใหม่) ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒ เนื่องในโอกาสที่ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่11 จะเกษียณอายุราชการ ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้ตรวจแถวกองเกียรติยศ และราชสักการะวางพานพุ่ม พระบรมชารานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ก่อนได้ลงนามในเอกสารการรับ-ส่งมอบหน้าที่ ตราสัญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนใหม่) ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒ เนื่องในโอกาสที่ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่11 จะเกษียณอายุราชการ ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้ตรวจแถวกองเกียรติยศ และราชสักการะวางพานพุ่ม พระบรมชารานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ก่อนได้ลงนามในเอกสารการรับ-ส่งมอบหน้าที่ ตราสัญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนใหม่) ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒ เนื่องในโอกาสที่ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่11 จะเกษียณอายุราชการ ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้ตรวจแถวกองเกียรติยศ และราชสักการะวางพานพุ่ม พระบรมชารานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ก่อนได้ลงนามในเอกสารการรับ-ส่งมอบหน้าที่ ตราสัญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนใหม่) ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒ เนื่องในโอกาสที่ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่11 จะเกษียณอายุราชการ ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้ตรวจแถวกองเกียรติยศ และราชสักการะวางพานพุ่ม พระบรมชารานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ก่อนได้ลงนามในเอกสารการรับ-ส่งมอบหน้าที่ ตราสัญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนใหม่) ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒ เนื่องในโอกาสที่ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่11 จะเกษียณอายุราชการ ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้ตรวจแถวกองเกียรติยศ และราชสักการะวางพานพุ่ม พระบรมชารานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ก่อนได้ลงนามในเอกสารการรับ-ส่งมอบหน้าที่ ตราสัญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด