"คูปองเป็ดคณะราษฎร" มิติใหม่แห่งการจับจ่ายในการชุมนุม

25 พ.ย. 2563 เวลา 10:44 น.

ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ "คูปองเป็ดคณะราษฎร" ที่สามารถนำไปซื้อของกับรถขายของ CIA ได้เกือบทุกร้าน ที่ร่วมรายการ ซึ่งแต่ละร้านจะติดป้ายว่า “CIAนี้รับคูปอง เฉพาะวันที่ 25 พ.ย. 2563 #ใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้" ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีก 1 มิติใหม่ของการใช้จ่ายในการชุมนุมในครั้งต่อไปก็เป็นได้

ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ

ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ

ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ ในการชุมนุมของคณะราษฎรแต่ละครั้ง จะสังเกตได้เสมอๆว่า จะมีรถขายของกินที่มาก่อนถึงเวลานัดหมายการชุมนุมเสมอๆ ซึ่งแทบจะเป็นเสบียงหลักของผู้ที่มาชุมนุม ได้รองท้อง หรือจัดมื้อหนักๆ ให้อิ่มหน่ำกันไป
หากแต่การชุมนุมในวันนี้ (25 พ.ย.64) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ได้มีการจับจ่ายในรูปแบบ