“กมธ.การเมือง” จ่อ! เชิญนักการเมือง2ขั้ว ถก “รัฐธรรมนูญปราบโกง

นายกล้านรงค์ จันทิก เผยเตรียม เชิญนักการเมือง 2 ขั้ว ร่วมประชุม “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

วันนี้(3พ.ค.)นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  เปิดเผยว่า  คณะกรรมาธิการการเมือง สนช. ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสตร์ นิดา  จัดสัมมนา “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่” ในวันที่ 16 พ.ค.นี้  ที่ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมมิราเคิล  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจรัฐธรรมนูญมาตรา 63 ที่บัญญัติถึงมาตรการและกลไกป้องกันและขจัดทุจริต ประพฤติมิชอบ พร้อมส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการกระทำทุจริตทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนจากในการต่อต้าน ชี้เบาะแส และการได้รับการเชิดชูและคุ้มครองจากภาครัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ   โดยมีนักการเมืองจาก 2 พรรคใหญ่ร่วมสะท้อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงนักวิชาการอย่างนายบรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ นิด้า และพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ปป