การเมือง

ยังไม่พอ! เพิ่มอีก 500 ล้าน สร้างสภาใหม่ ครม.ขีดเส้นตายต้องเสร็จ ปี62

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ของบประมาณเพิ่มเติมก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

วันนี้( 15 พ.ค.) พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่จำนวน 512 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน และค่าจ้างที่ปรึกษา

ทั้งนี้ การก่อสร้าง รัฐสภาแห่งใหม่เป็นก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี 2561-2563 ที่สภาฯขอขยายเวลา ครม.จึงเห็นว่า ในส่วนห้องประชุมสมาชิกวุฒิสภา และห้องทำงานบุคลากร จะต้องแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561 ส่วนห้องประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพื้นที่เชื่อมต่ออาคาร จะต้องเสร็จเดือนมีนาคม 2562 โดยการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อรองรับการเลือกตั้ง

พลโทสรรเสริญ กล่าวอีกว่า ส่วนงบประมาณอีก 8,135 ล้านบาท ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอขอมาในส่วนงานของระบบสาธารณูปโภค ไฟรอบอาคาร เครื่องปรับอากาศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในวันนี้ คณะรัฐมนตรี ยังไม่ได้อนุมัติ และขอให้กลับไปทำรายละเอียดให้มีความชัดเจนเพิ่มเติม

ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุม ครม. ถึงเหตุผลที่ตีกลับงบประมาณ เนื่องจาก เป็นงบประมาณตกแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจำนวนมาก และจะไม่ยอมให้มีเรื่องไมโครโฟนหรือนาฬิกามาเป็นปัญหาอีก ดังนั้น จึงต้องกลับไปจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน