ซูเปอร์โพล ชี้ คนไทยเห็นด้วยกับการมีโทษประหารชีวิต

ซูเปอร์โพล สำรวจความเห็นคนไทย เกี่ยวกับการบทลงโทษ ประหารชีวิต โดยคนไทย ถึงร้อยละ 93.4 เห็นด้วยกับการมีโทษนี้

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และความเป็นผู้นำ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ เรื่อง “ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย และ การลงโทษประหารชีวิต” พบว่าประชาชน ร้อยละ 0.6 ไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร โดยมีเพียง ร้อยละ 10.5 ตอบว่าทราบและตอบว่า เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

และมีประชาชน ถึงร้อยละ 68.3 ไม่เคยเปิดอ่านรัฐธรรมนูญเลย ขณะที่ ร้อยละ 31.7 เคยเปิดอ่าน แต่ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.1 ระบุว่า ใช้ข้อมูลที่ฟังเขาเล่ามาว่า รัฐธรรมนูญฉบับไหนดีกว่ากัน และมีเพียง ร้อยละ 12.9 ระบุว่า อ่านด้วยตนเอง เปรียบเทียบด้วยตนเอง โดยที่ ร้อยละ 40.0 คิดว่ารู้และคิดว่า ตอบได้ถูกต้องว่าประชาธิปไตยคืออะไร ร้อยละ 35.7 คิดว่ารู้แต่ไม่แน่ใจ และร้อยละ 24.3 ไม่รู้

ทั้งนี้ ร้อยละ 66.3 ระบุ รัฐธรรมนูญที่ดี ควรมีบทบัญญัติ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ, ร้อยละ 65.7 ปกป้อง รักษาสิทธิชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน,ร้อยละ 57.2 ขจัดอิทธิพลทางการเมือง ที่เอื้อผลประโยชน์เฉพาะครอบครัว ญาติพี่น้องและพวกพ้อง,ร้อยละ 56.9 ต้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ชุมชน และ ร้อยละ 53.9 รักษาผลประโยชน์ชาติ บ้านเมืองสงบสุข ส่วนร้อยละ 74.5 ระบุว่า ทุกวันนี้มีอิสระ เสรีภาพ เพียงพอแล้วต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในขณะที่ร้อยละ 25.5 ระบุยังไม่เพียงพอ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นอกจากนี้ ร้อยละ 93.4 เห็นด้วยให้มีโทษประหารชีวิต ในขณะที่ ร้อยละ 6.6 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 90.2 สนับสนุนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรณีบังคับโทษประหาร ในขณะที่ เพียงร้อยละ 9.8 ไม่สนับสนุน